impression image impression image

Werkende mensen klagen er vaak over dat ze het zo druk hebben. Hun leven zit behoorlijk vol en het werk, de baan van 8 tot 5, slokt wel de meeste tijd op. Het punt is dat we naast het dagelijks werk nog van alles willen. Velen willen een gezin, een rijk sociaal leven, hobby's, sport en genieten van leuke activiteiten als reizen, concertbezoek of lekker op een terrasje zitten. Iedereen streeft naar een gezonde werk-privébalans. Het is een ideaal, dat we graag willen bereiken.

Maar dat is niet zo gemakkelijk, want de eerste zorg is brood op de plank en het liefst een rijk belegde boterham. Geld verdienen heeft een hoge prioriteit. Vele huishoudens kennen tweeverdieners en dat is vaak nodig vanwege het hoge uitgavepatroon. Ook die situatie levert de nodige stress op.

impression image impression image

Nederland schijnt Europees kampioen parttime werken te zijn, maar de norm is nog steeds een fulltimewerkweek van 40 uur. Tel daar de reistijd bij op en de vraag is of er dan nog veel tijd en energie over is voor de andere onderdelen van het leven. We proberen wel van alles om een betere balans te krijgen tussen werk en privé, zoals onze tijd efficiënter besteden, thuis werken. Toch kunnen we de vaag stellen of de oplossing niet ligt in een kortere werkweek. Daarmee worden wereldwijd allerlei proeven gedaan. Het gaat dan over werkdagen van zes uur in plaats van acht, of over werkweken van vier dagen in plaats van vijf. Dit leidt ertoe, dat we meer tijd hebben voor de rest van ons leven, dat we minder stress hebben en gelukkiger zijn op het werk en daarbuiten. Je wordt er ook gezonder van. Proeven hebben aangetoond, dat het aantal ziekmeldingen aanzienlijk daalde door deze veranderingen.  

impression image impression image

De vrees van werknemers dat de productiviteit door deze werktijdverkorting gaat dalen, blijkt niet te kloppen. Door kortere werktijd stellen werknemers andere prioriteiten, gaan ze hun beschikbare tijd efficiënter besteden en daardoor blijft de productiviteit min of meer gelijk. Niet zo gek, want bij een traditionele achturige werkdag is de productiviteit maar ongeveer drie uur, zoals uit onderzoek blijkt. Er is dus ruimte om met minder werktijd evenveel resultaat te boeken en wel op een meer ontspannen manier.

impression image impression image

De conclusie zou kunnen zijn, dat de veertigurige werkweek op de schop kan. De werkgevers komen niet tekort en de werknemers lijden minder onder werkdruk en stress. Ze houden meer tijd over voor het leven thuis en dat komt hun gezondheid ten goede. Er komt ruimte vrij voor verdieping en geestelijke verrijking.

Een betere balans tussen werk en privé maakt mensen gelukkiger en die situatie komt ook de hele samenleving ten goede. Meer harmonie, meer tijd voor rust en bezinning en meer aandacht voor een soberder levenswijze, dat stijgt uit boven de drang naar meer materiële welvaart.