Over de kloosterweekenden

Tijdens een kloosterweekend verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je onder begeleiding van twee personen kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in introductie- en themaweekenden.

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat ruim 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Ongeveer 8 keer per jaar worden er introductieweekenden en weekenden met een bepaald verdiepingsthema georganiseerd. In de kloosters heb je een eenvoudige eigen kamer met gezamenlijke douches en toiletten. Tijdens het weekend volg je samen met andere deelnemers een eigen verdiepingsprogramma terwijl je zoveel mogelijk in het ritme van het klooster meeleeft.

impression image impression image

Kennismakingsweekenden

Een kennismakingsweekend vindt bij voorkeur plaats in een klooster van de franciscanen of clarissen, waar broeders en zusters leven naar de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. Zo maak je kennis met het leven in een klooster en met Franciscus. In dit weekend staat de kennismaking met het leven van Franciscus en hoe zijn spiritualiteit in deze tijd nog doorwerkt centraal. In een groep en in tweetallen kijk je: Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepst verlangen? En, hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet primair om kennisoverdracht, maar veeleer om beleven, ervaren en dialooggesprekken.

Je leeft mee op het ritme van het klooster: je woont bij de broeders franciscanen en zusters clarissen altijd enkele gebedsdiensten bij, je gaat aan tafel bij de broeders en zusters en je bewaart de sfeer van rust en stilte in het klooster. Je maakt deel uit van een groep van maximaal tien deelnemers en staat onder leiding van twee deskundige begeleiders. Iedere deelnemer heeft een eigen kamer, douche en toilet worden gedeeld.

impression image impression image
background shape

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle nieuws en activiteiten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

subscribe newsletter

Themaweekenden

Als de kennismaking met Franciscus naar meer smaakt, en je graag nog een of meer kloosterweekenden wilt meemaken, dan ben je welkom bij de themaweekenden. In deze weekenden spiegel je je aan Franciscus en Clara van Assisi aan de hand van een aantal specifieke thema’s, zoals: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk.

Je kunt aan deze weekenden deelnemen in volgorde naar eigen keuze. De samenstelling van de groep en de begeleiding zal daarom steeds anders zijn.

Ook in een themaweekend leef je mee op het ritme van het klooster. Je woont bij de broeders franciscanen en zusters clarissen altijd enkele gebedsdiensten bij, gaat aan tafel bij de broeders franciscanen of de zusters clarissen en bewaart de sfeer van rust en stilte in het klooster.

 

impression image impression image

Kloosterweekenden najaar 2021

De nieuwe data voor de kloosterweekenden in het najaar van 2021 zijn bekend:

8 t/m 10 oktober 2021, bij de broeders Franciscanen in Megen, thema: Kennismakingsweekend

22 t/m 24 oktober 2021, bij de zusters clarissen in Megen, thema: Zoeken naar God
Verdiep je alvast in het thema 'Zoeken naar God', in afwachting van de herstart van de kloosterweekenden

29 t/m 31 oktober 2021, bij de broeders Franciscanen in Megen, thema: Verbondenheid ervaren
Verdiep je alvast in het thema 'Verbondenheid ervaren', in afwachting van de herstart van de kloosterweekenden

19 t/m 21 november 2021, bij de zusters clarissen in Megen, thema: Leven in Eenvoud
Franciscus was een rijke jongeling. Hij groeide op in het gezin van een rijke lakenkoopman en was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te gaan. Hij streefde riddereer na, roem, een mooi harnas, goed paard en zwaard. En toch, toch koos hij een andere weg. Een leven in eenvoud. Een leven ‘zonder eigendom’. Want niets mocht hem van God afhouden. Hij spiegelt zich aan Jezus, die arm naar deze aarde gekomen was en geen steen had om zijn hoofd neer te leggen. In zijn ‘leven zonder bezit’ voelde hij zich oneindig rijk. Kijkend naar Franciscus’ leven en hoe hij ‘in eenvoud’ en ‘zonder bezit’ leefde, beseffen we hoe ‘armoede’ en ‘rijkdom’ geen kwestie zijn van geld of goed. Er zijn andere invalshoeken die licht werpen op de betekenis van ‘eenvoud’, ‘armoede’ en ‘rijkdom’.

Het weekend met thema Schepping/Vrede is voor dit najaar nog niet gepland.
Wie zich alvast in dit thema wil verdiepen kan op deze link klikken.

Klik hier om de flyer te bekijken, voor meer informatie over de weekenden.

webshop

Reisboeken

In onze webshop kun je terecht voor reisboeken en wandelgidsen over ‘Franciscanië’.

Bezoek de webshop

De begeleiders

Onze inspiratie vinden we bij Franciscus en Clara van Assisi en bij broeders en zusters in hun spoor. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de broeders kapucijnen die veertig jaar geleden de deur van hun kloosters openzetten. Daar zijn de weekenden geboren van ontmoeting en aandacht. Ontmoeting van mensen overal vandaan, ontmoeting met broeders en zusters in een klooster en hun wijze van leven. En aandacht voor ieders innerlijke weg, aandacht voor elkaar en aandacht voor het Goddelijke. In een gastvrije sfeer.

Wij organiseren weekenden op plaatsen die ademen naar de geest van Franciscus en Clara en wij willen heel gewoon die franciscaanse geest van eenvoud, verbondenheid en stilte beleven, delen en doorgeven. Dat doen we in alle vrijheid: dat je als gast mag kijken in de spiegel van het franciscaanse verhaal en in de spiegel van het leven in een klooster. En de gast mag meenemen wat goed is.

De begeleiders van de weekenden komen uit heel Nederland, zijn goed toegerust om deze weekenden te begeleiden en vooral: ze hebben alle weekenden zelf meegemaakt en zijn daardoor zeer geïnspireerd geraakt om dit vrijwillige werk te doen.

impression image impression image

Praktische informatie

Corona
We gaan er vanuit dat de georganiseerde kloosterweekenden veilig kunnen plaatsvinden. Als de maatregelen van het RIVM iets anders aangeven, kan het voorkomen dat we de weekenden moeten annuleren.
In geval van annulering worden de reeds betaalde bijdragen uiteraard terug gestort.

Deelnemers

Weekenden hebben een minimum van 5 en een maximum van 8 deelnemers.

Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage varieert en is afhankelijk van het netto-inkomen.
€ 65,- bij een inkomen tot € 1.000,-
€ 100,- bij een inkomen tot € 1.500,-
€ 130,- voor hogere inkomens.

De prijzen zijn inclusief overnachting, maaltijden en begeleiding.

Locaties
Clarissen Nijmegen, Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen
Clarissen Megen, Clarastraat 2, 5366 AK Megen
Franciscanen Megen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen

Tijden
De weekenden zijn meestal van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zondagmiddag uiterlijk 14.30 uur.

Contact en aanmelden:
Aanmelden: kloosterweekend.nl@gmail.com
Voor nadere informatie: 06-29 59 77 80.

impression image impression image
Terug naar boven