impression image impression image

Op de achterkant van het Nederlands Dagblad stond een recept, een uit de serie ‘Minder is meer’, waarbij er ten hoogste 6 ingrediënten zijn. Het bleef in mijn hoofd hangen en ik dacht: ‘hoe waar is dit, minder is meer, ook waar het om het recept van het leven gaat! En wat zijn in dit recept voor mij de basisingrediënten? Afhankelijk van iemands smaak kunnen deze verschillen. Ik wil de lezers van mijn blog dan ook vooral uitnodigen hun eigen lijstje samen te stellen!

Mijn lijstje ziet er als volgt uit:

  1. Bijbel   
  2. Eucharistie     
  3. Gebed   
  4. Stilte
  5. Beslotenheid 
  6. Gemeenschap
impression image impression image

De Bijbel is het dagelijkse Woord dat God mij schenkt. Door de geestelijke lezing (lectio divina) van die oude woorden uit de Schrift wordt Zijn woord ook vandaag tot mij gesproken en zet het mijn voeten op mijn weg met God.

De Eucharistie is voor mij een belangrijke Ontmoeting met Jezus Christus. In het Brood ontvang ik Hem. Een groot en kostbaar geheim waar ik verder weinig woorden bij heb, maar voor mij een belangrijk sacrament.

In het gebed spreek ik met God en spreekt Hij met mij. Ook het gebed is een moment van Ontmoeting. Mijn zorgen en vragen, maar ook waar ik blij en gelukkig om ben, leg ik voor aan Hem. Zo is God bij alles in mijn leven aanwezig.

Ik geloof dat we als christenen niet geroepen zijn om alleen de weg te gaan.

impression image impression image

De stilte is voor mij belangrijk, niet om de stilte op zich, maar als een voorwaarde om er zelf helemaal te kunnen zijn in die belangrijke Ontmoetingen.

Ook de beslotenheid is een voorwaarde, een manier om de veelheid aan afleidende prikkels buiten te sluiten. Zo ben ik vrij voor God en zijn komst in mijn leven.

Als laatste basis ingrediënt: de gemeenschap, de gemeenschap waarin ik woon en de brede gemeenschap van broeders en zusters waarmee ik in het geloof verbonden ben (de kerk van Christus). Ik geloof dat we als christenen niet geroepen zijn om alleen de weg te gaan, maar dat wij elkaar gegeven zijn op die weg als tochtgenoten en als mensen om lief en leed mee te delen. Samen op weg met en naar God!