impression image impression image

Tijdens een thema-kloosterweekend, voor hen die al bekender zijn met het leven van Franciscus, verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Tijdens het weekend van 29 april-1 mei staat het thema vrede centraal.

De groet 'vrede en alle goeds' is bij uitstek de groet in de franciscaanse wereld. Voor Franciscus was het belangrijk om zijn broeders steeds weer op te roepen om, waar ze ook kwamen, vrede te wensen en uit te stralen. Zo probeerde hij zijn leven - in vallen en opstaan - ook voor te leven. Wat betekent vrede in jouw leven? Hoe is het streven naar vrede, dichtbij en veraf, in deze tijd haalbaar? Waar sta jij nu, en waar wil je naartoe?

Het programma van dit weekend is als volgt:
- vrijdagavond maak je kennis met elkaar, het
klooster en het thema van het weekend;
- zaterdag wordt het thema in verschillende
werkvormen verder verkend;
- zondag is er een reflectie en een afsluitende
viering met elkaar.

impression image impression image

Praktische informatie

Deelnemers

Weekenden hebben doorgaans een minimum van 5 en
een maximum van 8 deelnemers.


Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage varieert en is afhankelijk van het netto-inkomen.
€ 65,- bij een inkomen tot € 1.000,-,
€ 100,- bij een inkomen tot € 1.500,-,
€ 130,- voor hogere inkomens.


De prijzen zijn inclusief overnachting,
maaltijden en begeleiding.


Locatie

Franciscanen Megen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.


Datum en tijden

29 april-1 mei 2022. De weekenden zijn doorgaans van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zondagmiddag uiterlijk 14.30 uur.


Contact en aanmelden

Meer informatie over de kloosterweekenden vind je hier op de website.
Aanmelden of meer informatie: kloosterweekend.nl@gmail.com
Alleen voor informatie: 06-29 59 77 80


Corona

De kloosterweekenden worden volgens de maatregelen en voorschriften van het RIVM georganiseerd. Het kan voorkomen dat we de weekenden moeten annuleren. In geval van annulering worden de reeds betaalde bijdragen teruggestort.

impression image impression image

Meer over het thema

Geen onderwerp is waarschijnlijk zo nauw met Franciscus verbonden als het brengen van vrede.

Hij sloot vrede met mensen en met dieren.
Hij bracht in de kerk en in de samenleving vrede tot stand.
Die vrede bloeide op uit zijn oprechte relatie tot God, tot anderen, tot zichzelf. Eerst moest Franciscus vrede vinden in zichzelf, pas dan kon hij vrede stichten. Vol verzoenende vrede trad hij vogels, wolven, lammetjes, leeuweriken en wormen tegemoet.

Franciscus liet zich ráken door het kwetsbare, het gekwetste, het kleine, het afhankelijke wezen. Vol respect ging hij om met degenen die over de rand gekieperd waren. Hij verzorgde hen en hij behandelde hen als zijn gelijken. Zo bracht hij deze en andere geteisterde mensen vrede.

Franciscus draagt zijn broeders op mild, vredelievend en bescheiden, vriendelijk en nederig te zijn in hun contact met andere mensen. En ze dienen met iedereen respectvol te praten zoals het hoort. Zie ook de leefregel. In een tijd van strijd en bestrijding, predikt en leeft hij vrede en vredelievendheid.

Ter verdieping:
Franciscus en de wolf (verhaal)
Vredelievend - verdiepingsvragen

Instrument van de Vrede

Maak mij een instrument van uw vrede
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben om
te troosten dan getroost te worden
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden. 

Want door te vergeven ontvangen we,
door ons zelf te vergeten vinden we,
door te vergeven worden we vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi