impression image impression image

God heeft het niet nodig om vereerd te worden, Hij is zichzelf genoeg.
Wanneer ik God vereer, verlaat ik de aandacht voor mezelf en richt mijn aandacht op degene die mij draagt en liefheeft.
“Tot de broeders zegt ze: “Heft het grote loflied aan: Te deum laudamus.”

Na de dood van Lodewijk wordt het voor Elisabeth ondraaglijk om op de Wartburg te blijven. Graaf Raspe, de broer van Lodewijk, wordt landvorst van Thüringen en hij kan geen enkel begrip opbrengen voor de ideeën en activiteiten van Elisabeth. Hij eiste dat ze zich zou aanpassen en hij probeerde haar daartoe te dwingen door de goederen vast te houden waar ze recht op had als weduwe. Elisabeth vond dat geen probleem. Uiteindelijk gaf hij toe maar ze wist dat haar levenswijze nooit geaccepteerd zou worden. Midden in de winter vertrok ze onopgemerkt naar Eisenach. De mensen verklaarden haar voor gek. Zelf was zij degene die vroeger altijd brood en medicamenten naar de mensen bracht en nu werd ze bespot omdat ze zelf gekozen had voor armoede. Haar twee kamermeiden bleven haar trouw: Isentrud en Guda. Nog voor haar vertrek ging ze op Goede Vrijdag naar de kerk van de franciscanen en legde haar hand op de Bijbel, want vanaf toen was het evangelie haar raadgever en leidraad. Ze legde de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af en vroeg: “Heft het loflied aan: Te deum laudamus.” Dit danklied geeft aan dat ze oprecht dankbaar is omdat ze de kracht had gekregen om haar leven te veranderen en de weg van het evangelie te gaan.

impression image impression image

Verwerking

Ik ben me bewust van al het goede in de wereld. Goed nieuws in de krant, mooie dingen.
Ik poog om ook wanneer er sprake is van een minder goede situatie te zoeken naar wat ‘goed’ is.
Hoe is het om anderen te eren en te loven? Hoe voelt het om zelf geëerd te worden? Een compliment neem ik als oefening goed waar. Ik laat het op me inwerken zonder ijdel of arrogant te worden. Ik ga bij zonopkomst naar buiten en geniet van de zonnestralen.

Gebed

Wat een zegen om woorden van lof aan te nemen of uit te spreken
Ik wil me niet meer toewenden tot het donkere en het mislukte in het leven
Ik wil mensen niet meer met scepsis en kritiek bekijken,
Ik verkies het goede, het mooie
En laat mij daarin waarachtig zijn

impression image impression image

Route: Ostheim - Homberg

De dorpen die eindigen met ‘heim’ verwijzen naar de periode tussen 400-800 na Christus waarin de dorpen door de Franken zijn gesticht.
In Homberg bezoeken we de oorspronkelijk Mariakerk die later de evangelische stadskerk werd. In deze kerk vond de Synode van Homberg in 1526 plaats, waar Philipp de Goede heeft bepaald dat alle kerken evangelisch worden.