impression image impression image

“Van alle spijzen, die op oneerlijke manier verkregen waren, at ze niet.”  (getuigenis van Elis)

Elisabeth kwam er snel achter dat heerlijke spijzen die in de eetzaal van de Wartburg op werden gediend, niet uit eigen stal, korenvelden en groentetuin van de landgraaf afkomstig waren. De boeren werden afgezet en uitgebuit. Aan het hof leefde men in luxe terwijl de mensen in het land nood leden en verhongerden.
Terwijl niemand behalve haar man Lodewijk deze ongerechtigheid zag, ging zij er tegenin. Van het eten dat via onderdrukking verkregen was, at ze niet.  Ze deed alsof ze at. In werkelijkheid gaf ze het eten door, bediende anderen en vastte zelf. Dit kon niemand haar verbieden en zo begon het hof haar te haten.

Zij vroeg dus aan tafel naar de herkomst van het eten en ze wilde weten hoe het verkregen was. Was het door afpersing verkregen dan at ze niet en ook haar dienstemeiden sloten zich hierbij aan. Kwam het van eigen bezit van de landgraaf, dan zei ze tegen haar dienstmeiden: “Nu pas is het jullie toegestaan te eten.”
Zo zou ze ook tegen Lodewijk eens gezegd hebben: “Wij moesten eenvoudig en arm gaan leven, om zo God beter te kunnen dienen.” Toen hij doorvroeg wat voor leven dat dan zou zijn, antwoordde ze ”Wij zouden maar 1 hectare land hebben en 200 schapen. Jij zou het land bewerken en ik verzorgde de schapen.” Lodewijk zei dat ze dan nog steeds behoorlijk rijk zouden zijn. Op dat moment was haar beeld van armoede nog niet het beeld van armoede dat ze later zelf zou ervaren.

impression image impression image

Verwerking

Ik wil een levenshouding oefenen die zachtheid, tederheid, flexibiliteit en de consequenties van dit alles tot een eenheid verbindt.
Ik scherp mijn oordeelsvermogen en toets mijn oordelen.
Ik heb aandacht voor de mensen die buitengesloten worden.
Ik durf ja te zeggen wanneer ik overtuigd ben van iets en zeg nee wanneer ik dat kan beargumenteren. Ik verdiep me in actuele vormen van uitbuiting, bijv. seksisme, discriminatie, misbruik van grondstoffen etc. Ik laat negatieve en positieve  gevoelens toe en ga na waar ze vandaan komen. Ik veroordeel mezelf niet. Mijn ‘donkere zijde’ behoort ook bij mij. Ik mediteer over mijn ‘weestand’ bij bepaalde mensen of situaties. Ik wil leren te onderscheiden welke weerstanden veel energie van mij vragen en welke mij energie geven.

Gebed

Wat een zegen  dat ik mezelf en soms ook anderen kan weerstaan,
Daar waar Gods gerechtigheid in het gedrang komt.
Jij hebt ieder lief.
Schenk mij de kracht om te doen wat gedaan moet worden
en om tegen de stroom in te kunnen zwemmen,
daar waar mensen met voeten getreden worden.
Scherp mijn geweten en geef mij zicht op wat ik mag en kan doen.

impression image impression image

Route: Creuzburg-Rohrda

Vanuit Creuzburg naar Willerhausen bereik je in het bos de voormalige grens tussen Oost- en West- Duitsland. Een monument op die plek spreekt van een breuk die niet alleen in Duitsland plaatsvond maar ook in Europa (1945-1989). De grens is nog duidelijk zichtbaar. Willershausen is een Maria- bedevaartsoord sinds 1391. We lopen via de St. Gertrudeskirche in Ifta naar de evangelische kerk in Rohrda. Op deze route zouden de beenderen van Elisabeth door haar neef uit haar graf gehaald zijn en ergens hier zijn ondergebracht in een soort tussenstation. In 1547 werden haar beenderen teruggeven.