impression image impression image

Vrede ontdekken

De groet ‘vrede en alle goeds’ is bij uitstek de groet in de franciscaanse wereld. Voor Franciscus was het belangrijk om zijn broeders steeds weer op te roepen om waar ze ook kwamen ‘vrede’ te wensen en vrede uit te stralen. Zo probeerde hij het in zijn leven – in vallen en opstaan – ook voor te leven. Er zijn allerlei bloemrijke verhalen waarin Franciscus als ‘vredesapostel’ gehoord en gezien werd.

Geen onderwerp is waarschijnlijk zo nauw met Franciscus verbonden als het brengen van vrede.

  • Hij sloot vrede met mensen en met dieren.
  • Hij bracht in de kerk en in de samenleving vrede tot stand.
  • Die vrede bloeide op uit zijn oprechte relatie tot God, tot anderen, tot zichzelf.

Eerst moest Franciscus vrede vinden in zichzelf, pas dan kon hij vrede stichten.
Vol verzoenende vrede trad hij vogels, wolven, lammetjes, leeuweriken en wormen tegemoet.

impression image impression image

Franciscus liet zich ráken door het kwetsbare, het gekwetste, het kleine, het afhankelijke wezen. Vol respect ging hij met degenen die over de rand gekieperd waren om.
Hij verzorgde hen en hij behandelde hen als zijn gelijken.
Zo bracht hij deze en andere geteisterde mensen vrede.

Franciscus draagt zijn broeders op mild, vredelievend en bescheiden, vriendelijk en nederig te zijn in hun contact met andere mensen. En ze dienen met iedereen respectvol te praten zoals het hoort. Zie ook de leefregel. In een tijd van strijd en bestrijding, predikt en leeft hij vrede en vredelievendheid.

Wat betekent ‘vrede’ in jouw leven? Hoe is het streven naar ‘vrede’, dichtbij en veraf, in deze tijd haalbaar? En waar sta jij nu, en waar wil je naartoe?

Ter verdieping:
Franciscus en de wolf (verhaal)
Vredelievend - verdiepingsvragen

Instrument van de Vrede

Maak mij een instrument van uw vrede
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben om
te troosten dan getroost te worden
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden. 

Want door te vergeven ontvangen we,
door ons zelf te vergeten vinden we,
door te vergeven worden we vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi