impression image impression image

Zoeken naar God

Franciscus was een mysticus (een zoeker naar God) die leefde in de 12e eeuw na Christus. Een roerige tijd waarin veel veranderingen in de Kerk en in de samenleving plaats vonden. De bevolking had veelvuldig te maken met oorlog, ziektes, epidemieën en natuurrampen. Dat alles kleurde Franciscus´ leven, zijn geloof en zijn zoeken naar God. Een zoeken en vinden, weten en twijfelen, hopen en geloven. Zijn spiritualiteit en Godsbeleving nodigt je uit om alleen en samen – in dialoog, stilte en reflectie – naar je eigen Godsbeleving te kijken en te ervaren hoe God en jouw Godsbesef in je leven een plaats hebben.

Franciscus heeft tijdens een 40-daagse vasten die hij op de berg La Verna hield, een Lofzang geschreven. In deze Lofzang op de Allerhoogste God geeft Franciscus zijn Heer allerlei namen als dank en lofprijzing voor de genadegaven die hij van God heeft ontvangen.

Lofzang op de Allerhoogste God

impression image impression image

De mysticus Martin Buber geeft in zijn Chassidische Vertellingen enkele antwoorden op de vraag waar God te vinden is…

Waar is God te vinden?
Bij rabbi Meïr Sjolom, een zoon van rabbi Jehoesjoea Asjer, kwam eens een koopman en beklaagde zich over een andere, die een winkel vlakbij de zijne geopend had. “Je meent klaarblijkelijk”, zei de tsaddik, “dat het je winkel is die je in leven houdt en richt daarop je hart in plaats van op God die je in werkelijkheid onderhoudt. Of weet je soms niet, waar God woont?” Er staat geschreven: “Heb je makker lief als jezelf. Ik ben de Heer.” Dat betekent: “Verlang voor je naaste hetzelfde als voor jezelf, dat wat hij nodig heeft, - dan zul je God vinden.”

Gods woning
“Waar woont God?” Met deze vraag verraste de rabbi van Kotzk enkele geleerde mannen die bij hem te gast waren. Ze lachten hem uit. “Wat zegt u nu? De wereld is immers vol van Zijn heerlijkheid?” Maar hij beantwoordde zijn eigen vraag: “God woont, waar men Hem binnenlaat.”

Verdieping
Franciscus: zoeken naar God – verbonden met de wereld

De zin van het ontstaan


Luister

God is de kracht die liefde geeft

liefde is God in al wat leeft,

liefde is wording,

liefde is leven gaan:

de zin van het ontstaan.

 

Wij zijn dragers, vormen van levenslicht,

op liefde gericht.

 

Horen en zien wat leven is:

weten dat liefde de waarheid is.

Zullen wij inzien,

zullen wij echt verstaan:

ons hart zal open gaan.

(tekst: Ineke Vos, muziek: Chris van Bruggen)

content image content image
content image content image
impression image impression image

Dagsluiting

Eigenlijk geloof ik niets,

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,

dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,

en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt

zoals ik U.

Gerard Reve